Khung sườn nhôm,phuột đơ,3 dĩa,8lip,tay bắm xã,sang líp,dĩa ALIVIO,cặp niền ALEXRIMS lông đền,cặp vỏ zin theo xe,đùm sau có thắng đĩa,xe zin nguyên bản ,nước sơn zin còn mới,xe độc lạ