Dư dùng Béo bán :
Bô zin 300i.

Khách đổi bô lấy iPhone 6
Zin theo xe nha
Chưa đục đẻo, móc mở.
Ngoại hình bô còn rất đẹp, đánh giá 99%
Giá : 9.000.000đ.

- Không ship.
- Không kẹt tiền nên anh em cò lái khỏi đè giá.
- Xem bô tại : 404/21 nguyễn đình chiểu, Q.3.
- Khách béo đi vario cũng nhiều, lên đủ loại bô, mà chưa thấy ai đi 300i cả