GL nắp xăng khóa lụt giác xi còn khá đẹp ,
tình trạng náp xăng khóa đang xài tốt,xi còn
khá,nắp xăng xài chung cho dòng xe 66,67,68,72

GIÁ 700 000đ ae gl đt BI 0913759686 ninh kiều
cần thơ