Cầu hình Chính
Size 48 mới ráp những có lý do cá nhân nên không chạy xe đạp nữa.
đã nâng cấp :
1 Group ultegra 6800
2 Ghi đông bô tăng : Nâng cấp từ lên Canondale C2 thay vì C3 của hãng ( Lấy từ xe zin đời cao hơn)
3 Bánh DT Swiss R20 Dicut Alloy Road Wheelset

Giá là 41tr ( Bốn mươi mốt triệu , xe không vết trầy) ( đồng hồ và bê đan ai nhiệt quyết tặng luôn )
Ai cần Liên Hệ 0919 910 986 gặp Nam SMS hoặc gọi đều được