Do mình không còn nhu cầu Ý màu xanh đời 2007
Máy rin,chưa rớt đầu,nồi rin (có fix nhẹ cho ae)
xe chủ yếu nhà đi khá tốt .

FIX cho anh em thiện chí giá