xe leo núi nhật hàng campuchia về nguyên zin theo xe , hình thật của xe ,
tin còn xe còn , không trả lời tin nhắn dược , fix chút dỉnh xăng xe , cu tham khảo giá truoc nếu dồng ý thì qua xem xe dể khỏi mất thời gian 2 bên
giá bán 2tr4
liên hệ 01676994659