mới mua xe máy nên cần bán xe như hình còn chạy rất tốt,vành bánh nhôm chóng sét, mới thay thắng sau và gôm thắng trước.
giá có thể trao đổi thêm qua dt