Lên đời nên bán or giao lưu em Estrella 250 từ 2006 trở lên. GTHL ko sang tên, mới 95%. Giá liên hệ