Cần bán chiếc Angela 110cc , xe phụ nữ đi, máy móc ngon lành, giấy tờ cà vẹt đầy đủ, sang tên nhanh chóng.
Giá hữu nghị 8tr, còn fix nhẹ cho ai lấy trước tết