Phải trải qua bao nhiêu đoạn đường trần, để người ta gọi bạn là đàn ông?

Phải chạy con hàng nào, để người ta gọi bạn là trai ?

Đi con hàng, Số 1 đường trường tại việt nam, xe chạy rất ngon, dáng xe hộ pháp, đẹp và nam tính, thích hợp cho các chàng trai, giấy tờ đầy đủ, call: 09-38-35-84-35