Lấy tiền tiêu nên e cần bán chaly đã độ nhẹ.

-Giấy tờ đầy đủ biển 5 số trong miền nam
-Máy móc lành lặn,không chảy dầu, chỉ hơi gõ nhẹ chạy không ảnh hường. Sáng đạp cái nổ ngay
-Đèn, còi, xi nhan ,công tơ mét ok hết.
-Độ nhẹ nhàng dàn đèn để đi chơi
Giờ chỉ việc đổ xăng là chạy.Bác nào có như cầu alo e 0162.747.0352