Chỉ duy nhất 1 con. Đồ độc nhất hà nội. K có chiếc thứ 2 như thế này. xe 5 số, có đề. đời 2005 - 2007 . Giấy tờ đầy đủ. Máy móc ngon làng. Bán 25m or gl air blade 2013 đổ lên. . Pm sdt 0973.145.264. nhiệt tình có fix mạnh.