Mình đang đi chiếc xe nouvo 1 đèn màu đỏ đen xe đăng kí biển HN 29X3 250 20 giấy tờ đầy đủ . Xe hình thức đẹp không xước đâu , máy đi vấn còn tốt , nay muốn đối xe nên bán đi giá 7,5 triệu đấy . Anh chị nào cần mua liên hệ em số này 01673197506