Điện thoại: 0909393136
Địa chỉ: Quận 2, TP HCM

Em xin bán SuZuKi K125.
Giấy Tờ Thanh Lý - Hợp lệ, Gốc gát đầy đủ.
Xem như k sang tên.
Anh em nào có nhu cầu sang tên tự kiểm tra tình trạng và nhờ dịch vụ giúp em.
Xe chất - odo 8000km.