Nhận hồ sơ bằng lái A1, A2, B2 và đổi bằng nước ngoài sang bằng Việt Nam
A2 = 3tr (Bao gồm chi phí hướng dẩn lý thuyết và thực hành)
B2 = 5,5tr (bao gồm chi phí hướng dẩn lý thuyết)
Liên hệ : A Dũng 0124.677.77.77