Cần cho ra đi xe Spacy . D kí 2008
Xe mua lại có cmnd chủ cũ
Giao dịch : Kim Liên , HN
Sdt: 0913203579

Đầu số máy : 2216
Ko làm phiền sau 22h