Điện thoại: 0977758608
Địa chỉ: 309,Phú Hoà,Phú Mỹ,Phú Tân,An Giang

Không có gì để nói , em nó vừa xấu lại vừa già, anh em nào thích linh hồn em nó cũng chơi luôn.