Điện thoại: 0963921111
Địa chỉ: HA NOI

máy 150 mạnh và quá chất,côn số nhẹ nhàng,lưng máy khô ráo,2 lốc máy chùng số,sơn xi hơi xấu,dồ chơi gần như lô toan tập,bác nào cần thêm thong tin xin alo trực tiep ạ