XE MUA THÙNG HÃNG sym 2007 XE TAY GA CÓ
MÀU DEN , THẮNG DĨA , BÁNH MÂM
NHÀ ÍT SỬ DỤNG
NƯỚC SƠN ÍT TRÀY , ZIN 100%
CÒN 90%
CHẠY hơn 9000KM
BIỂN SỐ THÀNH PHỐ , GIẤY TỜ HỢP LỆ
GIÁ BÁN 8tr3
DC 481 NGUYỄN KIỆM
DIỆN THOẠI 01215241524