Bán honda CD 90 Benly đầu 10,đồ đạc nguyên rin theo xe,Nước sơn rin,có dặm sơ lại vài chổ
-Máy móc êm ru không dọng hú, rất bốc và lợi xăng,Điện đèn đầy đũ,xe rất ít đi,đa số để chưng trong nhà,lâu lâu đem ra đi cafe với bạn bè
-Giấy tờ đầy đũ Biển số 15 3 Số
Giá 19 triệu ( có fix ) mình không ưa nói thách nhiều. Nên thật sự mua thì mang tiền tươi đến sẽ bớt đẹp cho các bạn nhanh gọn
Hot Line 0935 500 252 (Tuấn Đà Nẵng).


Hot Line 0935 500 252 (Tuấn Đà Nẵng).