Nhờ xóm thẩm định: Bình cổ Đại Minh Chính Đức niên chế, cao 26cm x chỗ phình 12cm x miệng bình 6cm x đáy 7cm.
Mong các bác thẩm định hộ em với.
ĐC: 8-Chu văn an-phường trần phú-móng cái
ĐT: 01692156386


ĐC: 8-Chu văn an-phường trần phú-móng cái
ĐT: 01692156386