Bán Honda Phantom đẹp leng keng như hình. GTHL, biển tp.
Giá thách cưới 250 triệu.
Mấy bác ai mún cưới e nó nào
Ai hiểu xin gọl, không tiếp SMS.
ĐT: 0938783021
ĐC: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thanks.

ĐT: 0938783021
ĐC: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thanks.