E có con ngựa 67 trắng
Muốn giao lưu.
Ae nào qun tâm xin liên hệ:
ĐT: 0903128895
ĐC: 016 lô Lc/c Ngô Gia Tự
Giá: Call


- STK: 0071002703628 - Vietcombank - Nguyễn Văn Kiều - chi nhánh quận 10.
- STK: - 6420205191497 - Agribank - Nguyễn Văn Kiều - chi nhánh quận 10.
- STK - 060077526040 - Sacombank - Nguyễn Văn Kiều - chi nhánh quận 10