Em cần Bán hoặcc giao lưu cào cào 450 lấy WR250 và kawasaki 650-800.
Anh nào quan tâm thì ới hộ em một tiếng ạ.
DT: 0901550898 ( hiếu) chủ xe.
Đc: Gia lai.
Xe em giấy hợp lệ.Gốc ko rút.
Chào mừng các anh.


DT: 0901550898 ( hiếu) chủ xe.
Đc: Gia lai.
Xe em giấy hợp lệ.Gốc ko rút.
Chào mừng các anh.