e nhập từ Nhật , giấy a/e tự lo .
Xe zin , máy êm . Son zin . 2 ky , 50cc .
Có dề , xang pha tự động .
ĐT +855.88.3879.111 Bình ( có viper ,zalo)


* VCB - 0071001900797. Trần Lê Bình . tp HCM ,Q1 ,tp HCM.
* Agribank - 1606205084515 Trần Lê Bình , An Phú, tp HCM.
* Sacombank - 060080648505 ,Trần Lê Bình , Bình Tây ,tp HCM.
* ACB - 27552979 , Trần Lê Bình , Q3 ,tp HCM