Em cần nhượng lại Honda 67 như hình
anh chị em xem hình đánh giá nhé.
Giá 11.5 triệu.
Số điện thoại: 0984 621 631 (hoặc) 0938 545 368.
Xe ở Sài Gòn..

Điện thoại:0938545368
Địa chỉ: Sai Gon