Cần bán một em Honda 67 cùi bắp: Do không sử dụng đến, nên em muốn nhượng lại cho anh chị nào về dọn chơi.
Máy đã kêu.
Xe zin/lô lẫn lộn.
Nay em muốn bán với giá 5.2 triệu, có gọi có fix. Cảm ơn aces đã đọc tin.
Ae quan tâm xin liên hệ
ĐT: 01889185259
Ae quan tâm xin liên hệ
ĐT: 01889185259