CD Benly 125cc số máy đầu 12 nha anh em,xe zin và chỉ có dọn lại một ít cho sạch đẹp thôi xe máy móc êm chay nhẹ mê luôn và phần quang trọng là giấy tờ, giấy tờ em nó là đúng CD 125 T và đúng chủ bstp nên mua bán được là ra công chứng liền, và đây là hình ảnh thật của xe ae xem qua, giá bán; 82tr đt;0908663553 đc; 740/5 âu cơ , tân bình.<font size="4"><span style="color:#0000ff;">