3 cây quạt bàn.

-3 cây quạt bàn ruột lòng mề đầy đủ có cây chạy cây o.

giá:1 triệu 250 ngàn/3 cây.