Máy phun sơn hàng bãi nhật

Điện thoại: 0962467930
Địa chỉ: Q.binh tan tp.HCM

Máy phun sơn hàng còn rất mới hiệu WAGNER HP-W330 điện 100v-75w Máy đã test chạy êm, mạng gia 750 k bai nào có nhu lô em


Điện thoại: 0962467930
Địa chỉ: Q.binh tan tp.HCM