Máy còn khá đẹp, rất phù hợp để trưng bày, sưu tập