Điện thoại: 0916441521
Địa chỉ: 148 NGO CHO KHAM THIEN- QDD_HN

l e quạt emi 30 quat jin 110v tup nang tốt lông cánh ten quá.... giá 6543k
giao luu xem tai nha tks