- Thanh Vân
- Điện thoại: 0908830068
- Địa chỉ: Tỉnh lộ 15 Tân Qui Củ Chi ..Sài Gòn Tân Qui 30 km

Có 1 máy ước nóng mua 1triệu 6 chưa sd mới 100% kẹt tiền bán 1 triệu bao ship ...mời ae
- Điện thoại: 0908830068
- Địa chỉ: Tỉnh lộ 15 Tân Qui Củ Chi ..Sài Gòn Tân Qui 30 km