Quat Mitsubishi dien 110 còn hoạt động, cánh ko nứt, mẻ , có bị lỗi, kg bao ship, ace giao lưu
Kính Làng quạt ạ