Máy đánh chữ cổ điển Underwood No.5 Standard. USA-1906, ngoại hình đẹp, sử dụng tốt, máy nặng 15kg, phím tròn mỏng nẹp gương bọc kim loại cổ điển. Giao lưu 9T.