Sưu tầm được mấy quyển sách của Cụ Vương Hồng Sến về cổ vật . hôm nay úp lên cho ace cùng tham khảo .
Cái này đặt biệt hữu ích với những người mới chơi chưa có kinh nghiệm và điều kiện để mua sách gốc ..

Cảnh Đức Chấn Đào Lục - Vương Hồng Sến
Tải Sách tại đây :
pass: sachxua.net


Mã:
http://www.mediafire.com/download/ndndzm33dm0/Canh+tran+duc+dao+luc+-+sachxua.net+%28p%29.pdf
Xem Thêm
Thú Chơi Cổ Ngoạn - Vương Hồng Sến

http://thegioidoco.net/threads/thu-choi-co-ngoan-vuong-hong-sen.28748/

Thú Xem Chuyện Tàu - Vương Hồng Sến
http://thegioidoco.net/threads/thu-xem-chuyen-tau-vuong-hong-sen.28747/

Phong - Lưu Cũ Mới - Vương Hồng Sến
http://thegioidoco.net/threads/phong-luu-cu-moi-vuong-hong-sen.28746/

Khảo Về Đồ Sứ Trung Hoa - Vương Hồng Sến
http://thegioidoco.net/threads/khao-ve-do-su-trung-hoa-vuong-hong-sen.28745/

Cuốn Sổ Tay Của Người Chơi Cổ Ngoạn - Vương Hồng Sến
http://thegioidoco.net/threads/cuon-so-tay-cua-nguoi-choi-co-ngoan-vuong-hong-sen.28744/

Cảnh Đức Chấn Đào Lục - Vương Hồng Sến
http://thegioidoco.net/threads/canh-duc-chan-dao-luc-vuong-hong-sen.28743/