Tiểu cảnh Thủy Mặc đẹp ngất ngây

Điện thoại: 0908 20 21 22
Địa chỉ: TP.HCM

Tiểu cảnh : " Non Nước Hữu Tình" Đá Hoá Ngọc, Dĩa vẽ thuỷ mặc Sơn Thuỷ rất đẹp, Đường kính 33,5cm. Cây Mai Chiêu Thuỷ lá kim


Điện thoại: 0908 20 21 22
Địa chỉ: TP.HCM