thân chào ae sau một thời gian vắng mặt vì kiếm một số giống mới và sủa sang lại nhà của nay mình đã trở lại và đem lại một số gà mới hơn về thể chất bo đá củng như chất lượng và biết sài cựa hơn
sau đây là hình ảnh một số em nó.
mái tre peru 800g - 800k/1con
tre asil lai mỹ đặt gà vô tay ấm bo đá lớn 1kg -(giá call)
tre asil lai mỹ 900g -(giá call) nợ hình

rất mong ae ủng hộ và nhiều giống khác nửa nếu ae nào có nhu cầu và thấy hợp nhản thì alo cho mình.
lien hệ :0933888254