Cung cấp gà giống thịt thả vườn cho muà têt́...nguồn giônǵ giống sạch bệnh được lâý từ các trại gà ở bến tre,nuôi mau lớn đạt chât́ lượng cao,giá cả hợp lí,có thể giao hàng tận nơi....