Hàng thanh lý
Bác nào có nhu cầu thanh lý dùm e
Đc: chợ BÀ CHIỂU - chợ GÒ VẤP
Đt: O9Ol.499.41I

<div style="text-align: center">Đc: chợ BÀ CHIỂU - chợ GÒ VẤP
Đt: O9Ol.499.41I
​</div>