bán cặp công đồng cổ xưa , đồ sách tay , dài 30 cm, ca0 20 cm, phần đầu và đuôi dược mạ vàng !