Giao lưu còi quân đội Anh. Made in England. The Metropolitian. tất cả bằng đồng vàng dầy nguyên khối. c m rất chắc tay.


Cò dùng cho mấy anh em Hướng Đạo Sinh r ất thích. Em này rất hiếm cho anh em sưu tầm nhé.

Giá tốt call :0916871322Thanks Anh Em!