Gl đôi bình vẽ màu hàng Tàu cũ vẽ tích "Phúc Lộc Thọ" rất đẹp ạ

Kích thước bình cao 42cm,kích thước vòng bụng 70cm,cốt già chát lành tít

Cảm ơn các bác đã xem