Giao lưu lô 400
Dầm trà trúc quân tử
Niên đại thanh,hiệu đề ngoạn ngọc(bao chuẩn cổ
Đk 15cm
Đt ‎0905159332