Ấm trà Tàu Mẫu Tử Du Xuân
Kích thước cao 16cm,đường kính thân 13cm,kích thước vòng bụng 40cm,lành tít
Giá gl 500k
Đt 01273100735