Có cái Franck Muller mang ở nước ngoài về vẫn đang chạy chính xác.Thấy đề trên mặt 1938 ,không biết có thể kiểm tra có đúng là đồ cổ ở đâu và định giá luôn?Nhờ các bác giúp ạ!