xe honda dream lùn astrea màu đen<br>
mới được bà già cho tiền đổi xe mới nên dư ra không ai chạy bán<br>
xe máy móc êm,mạnh ,dàn ngoài đã cũ<br>
anh em xem hình đánh giá dùm<br>
tranh thủ bán lấy tiền ra lụm chiếc khác về<br>
liên hệ 0939061228 gặp a huy.<br>
xe thì đang sử dụng và đã cũ anh em nào thích thì mua khỏi đòi hỏi này nọ mất thời gian<br>
giá 7 t 4<br>
<br>
<br>
<br>
<br>