Exciter full kiêng chinh chủ<br>
<br>
0937554551<br>
<br>
Minh cần bán 1 exciter đk 2012 lên tem 2014<br>
Chính chủ .mua ban công chung liên<br>
Máy moc nguỷen zin ,chưa rớt nồi<br>
Lên đồ choi full kieng gôm <br>
Bánh mâm rider zin suzuki<br>
2heo dầu nisin xịn . Thắng dĩa sau ngược<br>
Kiềng phuôc truoc racing boy<br>
Phuôc sau racing boy ,bao sàn<br>
Gấp nhôm chắc chắn<br>
<br>