Cánh 30 cm , điện 160v , tuot năng zin bánh răng ok, trong quá trình vận chuyển vn bị hở dây k thấy chạy<br>
<br>
Điện thoại: 0919888111<br>
<br>
Điện thoại: 0919888111