Cần bán vài chiếc Honda future hàng sưu tầm.<br>
<br>
Giá: liên hệ. Có fix cho ae<br>
Điện thoại : Lh. 0984 538 004 a Tổng 40t<br>
Địa chỉ liên hệ: Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai <br>
<br>